Πρόσκληση στην 1η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (14-03-2018)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 1ησυνεδρίαση της Κοσμητείας (νέα σύνθεση) της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14 Μαρτίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας  Διάταξης

  1. Επικαιροποίηση Μητρώου Εσωτερικών και Εξωτερικών Μελών της Σχολής.
  2. Άλλα Θέματα

 

Ο Κοσμήτορας

της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης