Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για την Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής ΜΗΠΕΡ του Πολυτεχνείου Κρήτης

Απόφαση Κοσμήτορα με Αρ. Πρωτ. 160/09-10-2017