Πρόσκληση στην 24η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (16-10-2017)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 24η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 στο Γραφείο Κοσμήτορα (κτίριο Κ.1) της Σχολής.

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Αίτηση εξέλιξης της Επίκουρης Καθηγήτριας κ. Βενιέρη Δανάης στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Εισήγηση Αναπλ. Κοσμήτορας.
  2. Αίτηση Ένταξης του κ. Κανάκη Ιωάννη (ΕΤΕΠ) στην κατηγορία ΕΔΙΠ.
  3. Άλλα Θέματα

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορα
της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης