Πρόσκληση στην 14η Γενική Συνέλευση Σχολής ΜΗΠΕΡ (15-11-2017)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΓΣ Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 14ηΣυνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).


Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Επικύρωση Πρακτικών

Α) Μεταπτυχιακά Θέματα

 1. Ανακήρυξη Διδάκτορος (Χριστοφιλόπουλος Σταύρος)
 2. Ανακήρυξη κατόχων ΜΔΕ (Μπέτση-Αργυροπούλου, Κουμάκη, Σταματάκης)
 3. Αξιολόγηση αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικού (Γυπαράκης Στ., Μάναλη Α.,Σολωμού Ν.)
 4. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.

Β) Προπτυχιακά Θέματα

 1. Υλοποίηση Πρακτικής Άσκησης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Νέα Πρόταση
 2. Ορισμός Επιτροπής Αξιολόγησης για πρόσληψη Νέου Επιστήμονα Διδάκτορα (Υγιεινή και
 3. Ασφάλεια σε χώρους εργασίας)
 4. Ορισμός Εισηγητικής Επιτροπής για ένταξη σε ΕΤΕΠ του κ. Μπαραδάκη (ΙΔΑΧ)
 5. Ορισμός 3μελών Εισηγητικών Επιτροπών για ένταξη μελών ΕΤΕΠ της Σχολής σε ΕΔΙΠ.
 6. (Βακάκης, Καστανάκη, Μποτζολάκη, Γουνάκη, Κουτσογιαννάκη, Κουκουράκη).
 7. Οικονομικά Θέματα.
 8. Καθορισμός γνωστικού αντικειμένου μελών ΕΔΙΠ.
 9. Απόφαση Συγκλήτου & ΔΣ Προπτυχιακών Φοιτητών για Εμβόλιμη Εξεταστική Περίοδο
 10. Μεταγραφές φοιτητών ακαδ. έτους 2017-18.
 11. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
 12. Άδειες Απουσίας
 13. Άλλα Θέματα.

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας
της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης