Πρόσκληση στην 25η Συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ (30-11-2017)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Κοσμητείας της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 25η συνεδρίαση της Κοσμητείας της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 30 Νοεμβρίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Γραμματείας της Σχολής (κτίριο Κ.2.Α.7).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

  1. Κριτήρια/Αξιολόγηση αιτήσεων (κατόχων ΜΔΕ) για τη χορήγηση υποτροφιών LIMMAT. Εισήγηση Δ/ντρια Μεταπτ. Σπουδών.
  2. Άλλα Θέματα

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορα
της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης