Πρόσκληση στην 1η Συνέλευση Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ (13-12-2017)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη της ΣΤ της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Σας καλούμε να παραβρεθείτε στην 1η Συνεδρίαση (ακαδ. έτος 2017-18) της Συνέλευσης Τμήματος της Μονοτμηματικής Σχολής ΜΗΠΕΡ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη & ώρα 13:00 στην αίθουσα Συνεδριάσεων (Κ.2.A.7).

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

Α) Μεταπτυχιακά Θέματα

  1. Ανακήρυξη κατόχων ΜΔΕ (Παπαδόσηφου)
  2. Αξιολόγηση αιτήσεων για εκπόνηση Διδακτορικού (Ροντογιάννη, Σιακαβέλας)
  3. Μεταπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.

Β) Προπτυχιακά Θέματα

  1. ERASMUS+ Ορισμός Τακτικού & Αναπληρωματικού μέλους.
  2. Πενταετείς Σπουδές-Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών.
  3. Καθορισμός Γνωστικού Αντικειμένου μελών ΕΔΙΠ (Ν.4386).
  4. Προπτυχιακά Φοιτητικά Θέματα.
  5. Άδειες Απουσίας
  6. Καθηκοντολόγια ΕΤΕΠ
  7. Άλλα Θέματα.

Ο Κοσμήτορας & Εκτελών Χρέη Προέδρου Τμήματος της Μονοτμηματικής

Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος

Καθηγητής Μιχαήλ Λαζαρίδης