Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2017 - 2018. Κατάθεση δικαιολογητικών

Kαλούνται οι φοιτητές που πέτυχαν μετεγγραφή στη Σχολή να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο μέχρι την Παρασκευή 10/11/2017.