Ερευνητική Διάλεξη του Καθηγ. Α. Καναρά: «Synthesis, Surface Functionalization and Applications of Nanomaterials»| 26-01-23, 13:00 @ zoom

Η πρώτη Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη, στο πλαίσιο των υποψηφιοτήτων στη θέση "Νανοϋλικά – Νανοτεχνολογία" σε βαθμίδα Καθηγητή της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, διαδικτυακά μέσω Ζοοm στον παρακάτω σύνδεσμο:

Μeeting URL: https://tuc-gr.zoom.us/j/98591840192?pwd=cEQvdlhCRE5nVThQdmVlaHZ1RVJQUT09
Meeting ID: 967 1878 3122
Password: 998965

Παρακολουθήσετε τον Καθηγητή Αντώνιο Καναρά  του School of Physics and Astronomy, University of Southampton, στη διάλεξη με τίτλο «Synthesis, Surface Functionalization and Applications of Nanomaterials»

Περίληψη/Abstract

There is an enormous progress in the development of highly sophisticated nanoparticulate systems designed to perform multiple tasks in complex environments such as active layers of photovoltaic devices or complex biological environments. The properties of nanoparticles can be customized according to the choice of the chemical composition of the nanoparticle core, the morphology and the nature of nanoparticle surface chemistry. While an organic nanoparticle core can be sensitive in specific external stimuli such as pH, an inorganic core can provide nanoparticles with intrinsic optoelectronic, magnetic, catalytic and mechanical properties. Moreover, the choice of the ligands to coat the nanoparticle provides reactivity, targeted delivery and robustness in complex media. In this presentation I will discuss recent progress in my group concerning the design of nanoparticles and their utilization in biomedicine, diagnosis, energy and the environment.

Σύντομο βιογραφικό/Short bio

Antonios Kanaras obtained his degree in Chemistry from the University of Crete, and a Master’s degree in Bioinorganic Chemistry from the University of Ioannina. Then he received a Ph.D. degree from the Department of Chemistry, University of Liverpool, working on the organization of gold nanoparticles using biomolecular tools. He was a postdoctoral scientist at the Department of Chemistry, University of California, Berkeley, and Lawrence Berkeley Lab, working on the synthesis and energy applications of semiconductor nanoparticles. Currently, he is a Professor/Chair at the School of Physics and Astronomy, University of Southampton, and the Head of the Laboratory for Inorganic Nanoparticles and Applications. Antonios’ research is highly multidisciplinary working at the interface of Physics, Chemistry, Biology, and Materials Science. He is Fellow of the Higher Education Academy, Fellow of the Royal Society of Chemistry, Fellow of the Royal Society of Biology, and Fellow of the Institute of Physics.