Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: Αν. Καθηγ. Τρύφων Δάρας «Face and pattern recognition with the use of Multivariable Statistics techniques» | 13-01-2023, 17:00, Αίθ. Κ2.Α1

Η έβδομη στη σειρά Ανοικτών Ερευνητικών Διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου και ώρα 17:00 δια ζώσης στην Αίθουσα Κ2.Α1 και διαδικτυακά μέσω zoom (βλ. παρακάτω).

Παρακολουθήσετε τον Αναπληρωτή Καθηγητή Τρύφωνα Δάρα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Face and pattern recognition with the use of Multivariable Statistics techniques».

Join Zoom Meeting:
https://tuc-gr.zoom.us/j/82372239714?pwd=bEd4aUMzZ1hlRmZsNjNPcC9WclNoUT09

Meeting ID: 823 7223 9714
Password: 466740