Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα ο Α. Στεφανάκης

Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης επιλέχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Πρέσβης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα ανακοινώθηκε από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen τον Ιούλιο 2019. Η επίσημη δημιουργία του Συμφώνου έλαβε χώρα τον Δεκέμβριο 2020 από τον Πρώτο Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmermans.

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα είναι μια πρωτοβουλία σε επίπεδο ΕΕ που καλεί ανθρώπους, κοινότητες και οργανισμούς να συμμετάσχουν στη δράση για το κλίμα, να οικοδομήσουν μια πιο πράσινη Ευρώπη και να συμβάλλουν στο στόχο της ΕΕ να γίνει η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος έως το 2050. Το Σύμφωνο για το Κλίμα στοχεύει επίσης στη διάδοση και ευαισθητοποίηση των πολιτών στα θέματα της κλιματικής κρίσης.

Ο ρόλος των Πρεσβευτών είναι να ενημερώνουν, εμπνέουν και υποστηρίζουν τις δράσεις για το κλίμα στις κοινότητες και τα δίκτυά τους σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προκειμένου να πειστούν οι δημόσιες αρχές, οι οργανισμοί, οι επιχειρήσεις, τα σχολεία να προχωρήσουν σε φιλόδοξες δράσεις και δεσμεύσεις για το κλίμα.

Ως Πρέσβης, ο κ. Δρ. Αλέξανδρος Στεφανάκης στοχεύει να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους και τους οργανισμούς σχετικά με την κλιματική αλλαγή, να συμβάλλει στην ανάπτυξη και εφαρμογή πράσινων και βιώσιμων λύσεων και να χρησιμοποιήσει την εμπειρία του και τις επαφές του για να μεγιστοποιήσει την προβολή αυτών των λύσεων. Με αυτόν τον τρόπο, θα συνεχίσει να προωθεί την αριστεία στην έρευνα για την προσαρμογή της διαχείρισης του εδάφους και των υδάτων στην κλιματική αλλαγή.

Περισσότερες πληροφορίες: https://europa.eu/climate-pact