Οnline τριήμερο 'Water Academy' για φοιτητές και προσωπικό του TUC

Δωρεάν εγγραφή και παρακολούθηση στο οnline τριήμερο 'Water Academy' για φοιτητές και προσωπικό του TUC, με διαλέξεις από ειδικούς στο χώρο της βιώσιμης διαχείρισης νερών και υγρών αποβλήτων. Οι διαλέξεις οργανώνονται από τα Ευρωπαϊκά Ινστιτούτα Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) στα πλαίσια του προγράμματος "Finding innovative solutions for water scarcity in Southern Europe". Από το Πολυτεχνείο Κρήτης / Technical University of Crete, συμμετέχει ο Επίκ. Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ.

Θα υπάρχει ζωντανή μετάφραση και στα Ελληνικά, ενώ θα δοθούν και πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Για εγγραφή και πληροφορίες:

https://eitmanufacturing.eu/register-for-the-water-academies/?fbclid=IwAR2ITf-XdR3PD6--5UWq2X3s432oGTvs9nnHvJM3ja3bYswkaUppMcjamfg

Ημερομηνίες: 27 Οκτωβρίου, 3-4 Νοεμβρίου