Ο Καθ. Γιώργος Καρατζάς Associate Editor σε δύο διεθνή περιοδικά: Frontiers in Water (Water and Hydrocomplexity) και Hydroinformatics

Γεώργιος Καρατζάς, Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, υπηρετεί ως  Συνεργαζόμενος Συντάκτης (Associated Editor) δύο επιστημονικών περιοδικών: 1.  Frontiers in Water  και 2. Hydroinformatics.

Το περιοδικό Frontiers in Water  είναι ανοιχτής πρόσβασης που δημοσιεύει νέα διεπιστημονική έρευνα που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που σχετίζονται με το νερό. Τα σχετικά θέματα περιλαμβάνουν το νερό σε αλληλεξάρτηση  με άλλους παράγοντες, όπως δομημένο περιβάλλον, κρίσιμη ζώνη, υδάτινα σώματα - ποτάμια και λίμνες, υπόγεια ύδατα και κρυόσφαιρα και άλλα θέματα που σχετίζονται με το νερό, όπως η δημόσια υγεία και οι μολυσματικές ασθένειες. Το Frontiers in Water περιλαμβάνει 8 ενότητες. Το Water and Hydrocomplexity είναι μία από αυτές τις ενότητες που στοχεύει στη δημοσίευση έρευνας που ενισχύει την κατανόησή μας, τον χαρακτηρισμό και/ή την πρόβλεψή μας για τον υδρολογικό κύκλο και τους κύκλους ενέργειας, θρεπτικών ουσιών και ρύπων που συνδέονται με τον κύκλο του νερού.

Το περιοδικό Hydroinformatics είναι ένα περιοδικό Open Access με κριτές, αφιερωμένο στην εφαρμογή της τεχνολογίας της πληροφορίας που προωθεί την Υδροπληροφορική ως ένα διεπιστημονικό πεδίο μελέτης, συνδυάζοντας τεχνολογικά, ανθρωποκοινωνικά και γενικότερα περιβαλλοντικά ενδιαφέροντα, συμπεριλαμβανομένης μιας ηθικής προοπτικής. Το περιοδικό ανήκει στον εκδοτικό οίκο  IWA Publishing: International Water Association Publications