Ο Α. Στεφανάκης Μέντορας της πρωτοβουλίας “Αναζητώντας καινοτόμες λύσεις για τη λειψυδρία στη Νότια Ευρώπη”

Ο Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής μας Αλέξανδρος Στεφανάκης επιλέχθηκε ως Μέντορας της πρωτοβουλίας “Αναζητώντας καινοτόμες λύσεις για τη λειψυδρία στη Νότια Ευρώπη”, η οποία υλοποιείται από τέσσερις Κοινότητες Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας: τα EIT Food, Climate-KIC, EIT Digital και EIT Manufacturing.