Η υποψήφια Διδάκτωρ Αγγελική Πατεράκη δεύτερη στην κατάταξη αξιολόγησης Υποτροφιών από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ (πεδίο Φυσικών Επιστημών)

Το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ) απένειμε υποτροφία στην υποψήφια διδάκτωρ Πατεράκη Αγγελική της σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ στα πλαίσια εκπόνησης της διδακτορικής της διατριβής με επιβλέπουσα την καθηγήτρια Έλια Ψυλλάκη έχοντας ως πεδίο έρευνας την in vivo παρακολούθηση των οργανικών ενώσεων που υπάρχουν σε φρούτα κατά την διάρκεια της ωρίμανσης τους και υπό την επίδραση αβιοτικού στρες μέσα στα πλαίσια της κλιματικής αλλαγής. Η συγκεκριμένη ερευνητική πρόταση αξιολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 95.94/100  και συγκαταλέχθηκε ως δεύτερη καλύτερη ερευνητική πρόταση στη λίστα κατάταξης. Η ποιότητα της ερευνητικής πρότασης χαρακτηρίστηκε υψηλή με ισχυρά στοιχεία πρωτοτυπίας για το χώρο της αναλυτικής χημείας και ιδιαίτερα της ανάλυσης τροφίμων. Η πρόταση αυτή αναμένεται να έχει ισχυρή επίδραση στην αναλυτική επιστήμη, την αγροτική τεχνολογία και την κοινωνία.

Η υποψήφια διδάκτορας είναι μέλος του εργαστηρίου Υδατικής Χημείας της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, και έχει προπτυχιακό τίτλο από το τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η υποψήφια έχει διακριθεί για την επίδοσή της κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών σπουδών της, έχοντας το μεγαλύτερο βαθμό αποφοίτησης της σειράς της και έχοντας λάβει σειρά βραβείων. Η ερευνητική της εμπειρία σχετίζεται με την επιστημονική περιοχή που συνδέεται η διδακτορική της διατριβή και είναι συν-συγγραφέας σε 2 δημοσιεύσεις.