«Διερεύνηση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση τεχνικών διαχείρισης της θερμοκρασίας με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των φωτοβολταϊκών συστημάτων» Πέμπτη 25/11, 18:00, Αίθουσα Κ2.Ι2

Η 5η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,25 Nοεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2

Παρακολουθήσετε τoν  Δρ. Νικόλαο Σαββάκη, Ερευνητικό Συνεργάτη της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Διερεύνηση, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση τεχνικών διαχείρισης της θερμοκρασίας με στόχο την αύξηση του βαθμού απόδοσης και τη βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των φωτοβολταϊκών συστημάτων»