Διάλεξη του Επικ. Καθ. Αλέξανδρου Στεφανάκη στο Eureca-Pro Online Series II

Ο Επίκ. Καθηγητής Αλέξανδρος Στεφανάκης θα δώσει διαδικτυακά  διάλεξη την Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021, ώρα 14:00 (CET) με τίτλο "Nature-based Solutions for Sustainable Wastewater Treament in the New Circular Economy Paradigm" στο πλαίσιο της διαδικτυακής σειράς διαλέξεων του Eureca-Pro

Περίληψη

Οι σύγχρονες κοινωνίες μας απολαμβάνουν τα οφέλη μιας οικονομικής ανάπτυξης που δεν είχε ξαναδεί. Ωστόσο, το γραμμικό οικονομικό μοντέλο που αποτέλεσε τη βάση αυτής της ανάπτυξης δεν μπορεί να διατηρήσει τα πρότυπα ζωής μας επ' αόριστον. Προτείνεται μια νέα κυκλική προσέγγιση για την αναπροσαρμογή των προτεραιοτήτων μας και τον επαναπροσανατολισμό των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές για την αύξηση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών μας και τον μετριασμό των επιπτώσεων στην κλι Σε αυτό το πλαίσιο, ανατρέχουμε στη φύση για να βρούμε νέες λύσεις. Οι λύσεις που βασίζονται στη φύση εξυπηρετούν ακριβώς αυτόν τον φιλόδοξο και πολυπαραγοντικό σκοπό λόγω της εγγενούς ικανότητάς τους όχι μόνο να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή αλλά και να παρέχουν διάφορες υπηρεσίες οικοσυστημάτων και κοινωνικά οφέλη. Αυτή η διάλεξη θα δώσει μια επισκόπηση των λύσεων που βασίζονται στη φύση και θα συζητήσει το ενδεχόμενο λύσεων βασισμένων στη φύση για την τόνωση ενός κυκλικού μοντέλου οικονομικής ανάπτυξης, τη συμβολή τους σε νέες κυκλικές στρατηγικές για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και t είναι βασικές ενέργειες που απαιτούνται για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να προσελκύσει περισσότερες επενδύσεις στη φύση προσεγγίζει. Τέλος, διάφορες περιπτωσιολογικές μελέτες λύσεων βασισμένων στη φύση για τη διαχείριση των υδάτων θα παρουσιαστούν από διάφορες χώρες και κλιματικά/κοινωνικά πλαίσια.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Σειρά Διαλέξεων ΙΙ, Πρόγραμμα και Βεβαιώσεις παρακαλούμε επισκεφθείτε τον σύνδεσμο:  https://www.eurecapro.eu/eureca-pro-online-lecture.../