«Χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης για περιβαλλοντικούς σκοπούς: νομικό πλαίσιο, όρια και προοπτικές στην Ε.Ε.» Πέμπτη 9/12, 18:00, Αίθουσα Κ2.Ι2

Η 7η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  9 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2

Παρακολουθήσετε την κα. Μαρία Μανιαδάκη, Δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω, Υποψ. Δρ. Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης για περιβαλλοντικούς σκοπούς: νομικό πλαίσιο, όρια και προοπτικές στην Ε.Ε»