Αρχισυντάκτης (Editor-in-Chief) o Α. Στεφανάκης του νέου επιστημονικού περιοδικού Circular Economy and Sustainability (CIES) του Springer

Δημοσιεύτηκε το πρώτο τεύχος του νέου επιστημονικού περιοδικού Circular Economy and Sustainability (CIES) [Κυκλική Οικονομία και Αειφορία] του εκδοτικού οίκου Springer, στο οποίο Αρχισυντάκτης (Editor-in-Chief) είναι ο Αλέξανδρος Στεφανάκης, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος. Το νέο αυτό περιοδικό είναι το πρώτο ακαδημαϊκό επιστημονικό περιοδικό που θέτει την Κυκλική Οικονομία στον πυρήνα του αντικειμένου του. Κύριος στόχος είναι να επιλυθεί ο τρέχων κατακερματισμός της βιβλιογραφίας της κυκλικής οικονομίας και της αειφορίας και να παρουσιαστούν ερευνητικές δραστηριότητες που βοηθούν στη δημιουργία διασυνδέσεων μεταξύ αυτών των δύο συμπληρωματικών εννοιών ώστε να διαμορφωθεί μια νέα πολυδιάστατη έννοια.

Το CIES παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα συζήτησης για αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο θέμα και προτείνει ένα νέο επιστημονικό διάλογο και ερευνητική ατζέντα για την ενίσχυση του δεσμού μεταξύ της μηχανικής-φυσικών επιστημών και των οικονομικών, του management και των κοινωνικών επιστημών. Το όραμα του CIES είναι να παρουσιάσει καινοτόμες λύσεις για την επίλυση των διαφορετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων για την επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας.

Link: https://link.springer.com/journal/43615/volumes-and-issues/1-1