«Αποτσίγαρα: ένα μικρού μεγέθους απόρριμμα με μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον» Πέμπτη 2/12, 18:00, Αίθουσα Κ2.Ι2

Η 6η Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη,  2 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 18:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2

Παρακολουθήσετε την Καθ. Έλια Ψυλλάκη της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Αποτσίγαρα: ένα μικρού μεγέθους απόρριμμα με μεγάλες επιπτώσεις στο περιβάλλον»