Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: «Υδρολογική ανάλυση ακραίων βροχοπτωτικών γεγονότων σε μια μεσαίου μεγέθους λεκάνη απορροής» | 26-05-2022, 15:00, Κ2.Ι2

Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2.

Παρακολουθήσετε την κα. Σοφία Σαρχάνη, υποψήφια διδάκτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Υδρολογική ανάλυση ακραίων βροχοπτωτικών γεγονότων σε μια μεσαίου μεγέθους λεκάνη απορροής».