Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: «Στατιστικοί μύθοι και αλήθειες της καθημερινότητας» | 02-06-2022, 15:00, Κ2.Ι2

Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2.

Παρακολουθήσετε τον Αν. Καθηγητή Τρύφωνα Δάρα, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Στατιστικοί μύθοι και αλήθειες της καθημερινότητας».