Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: Καθηγ. Δ. Μαντζαβίνος «Micro-Pollutants, Oxidants, Catalysts & the Water Matrix: A Harmonic Quartet or the War of the Roses?» | 02-12-2022, 17:00, @zoom

Η τέταρτη στη σειρά Ανοικτών Ερευνητικών Διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 διαδικτυακά μέσω zoom (βλ. Παρακάτω).

Παρακολουθήσετε τον Καθηγητή Διονύση Μαντζαβίνο, του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών στη διάλεξη με τίτλο «Micro-Pollutants, Oxidants, Catalysts & the Water Matrix: A Harmonic Quartet or the War of the Roses?».

Join Zoom Meeting:
https://tuc-gr.zoom.us/j/82372239714?pwd=bEd4aUMzZ1hlRmZsNjNPcC9WclNoUT09

Meeting ID: 823 7223 9714
Password: 466740