Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: «Introduction to Nanoscience» | 12-05-2022, 15:00, Κ2.Ι2

Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 12 Μαΐου 2022 και ώρα 15:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2.

Παρακολουθήσετε τον Professor Gagik Shmavonyan, at National Polytechnic University of Armenia, Institute of Information and Communication Technologies and Electronics, Department of Microelectronics and Biomedical Devices, Yerevan, Armenia, στη διάλεξη με τίτλο «Introduction to Nanoscience».