Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: Δρ. Αναστάσιος Μαλανδράκης «Metal Nanoparticles: Eco-compatible fungicide alternatives to combat resistance» | 18-11-2022, 17:00, Κ2.Α1

 Η δεύτερη στη σειρά  Ανοικτών Ερευνητικών Διαλέξεων στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Sustainable Engineering and Climate Change" θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 17:00, στην Αίθουσα Κ2.Α1

Παρακολουθήσετε τον Δρ. Αναστάσιο Μαλανδράκη, ΕΔΙΠ  και Υποψήφιο Διδάκτορα της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Metal Nanoparticles: Eco-compatible  fungicide alternatives to combat resistance».