Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη: «Ανάπτυξη ολοκληρωμένων βιοδιυλιστηρίων μέσω αξιοποίησης οργανικών αποβλήτων» | 09-06-2022, 15:00, Κ2.Ι2

Ανοικτή Ερευνητική Διάλεξη  στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2022 και ώρα 15:00, δια ζώσης, στην αίθουσα Κ2.Ι2.

Παρακολουθήσετε τον Αν. Καθηγητή Ανέστη Βλυσίδη, της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, στη διάλεξη με τίτλο «Στατιστικοί μύθοι και αλήθειες της καθημερινότητας».