Πρόσκληση υποβολής Αιτήσεων για τη χορήγηση προπτυχιακών υποτροφιών ακαδ. έτους 2020-2021 του ΙΚΥ στο πλαίσιο της Πράξης «Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες - α

Καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων: 16 Δεκεμβρίου 2022, ώρα: 16.00