Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών: Εαρινό Εξάμηνο 2022-2023-Δηλώσεις Μαθημάτων

Εγγραφές/Δηλώσεις μαθημάτων: Δευτέρα 01/03 – Παρασκευή 10/03/2023

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) στην περίπτωση που δεν προσφέρονται σε κάποιο εξάμηνο μαθήματα αμιγώς προσφερόμενα για ΥΔ στο ευρύτερο πεδίο της Διδακτορικής του Διατριβής, δύναται, με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος να δηλώσουν συναφή μαθήματα που προσφέρονται στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Περιβαλλοντική Μηχανική" της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ.

Μετάβαση στα μαθήματα Μεταπτυχιακού επιπέδου: Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εαρινού Εξαμήνου 2022-23