ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-Μη διεξαγωγή μαθημάτων στην Αίθουσα Κ2.Α1 στις 1/4/2022 λόγω διεξγωγής του 3ου Συνεδρίου ΥΔ της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Λόγω της διεξαγωγής του 3ου Συνεδρίου Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ 1/4/2022, τα παρακάτω μαθήματα θα πραγματοποιηθούν σε άλλες αίθουσες .

  1. Το μάθημα [ΜΠ 326] Υδραυλική Ι (6ο εξάμηνο – Υποχρεωτικό)  του κ. Γρυλλάκη θα πραγματοποιηθεί μόνο στις 4/1/202 στην αίθουσα Μ4001 (Άσπρα κτίρια).
  2. Το μάθημα [ΜΠ 126] Μικροβιολογία (2ο εξάμηνο – Υποχρεωτικό) των κ. Βενιέρη / κ. Βλυσίδη,  θα πραγματοποιηθεί μόνο στις 4/1/2022 στην αίθουσα  Κ2.Ι1.
  3. Το μάθημα [ΜΗΧ 102] Τεχνική Μηχανική - Στατική-Φροντιστηριακές Ασκήσεις  (2ο εξάμηνο – Υποχρεωτικό) της κ. Κουτσογιαννάκη θα πραγματοποιηθεί μόνο στις 4/1/2022 στην αίθουσα  Κ2.Ι1.