Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η-Δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών από το portal των φοιτητών.

Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Σ Η

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του ιδρύματος ότι είναι πλέον διαθέσιμη η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων πιστοποιητικών από το portal των φοιτητών. Αναλυτικές οδηγίες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση https://www.tuc.gr/index.php?id=2442 

στο σύνδεσμο Οδηγίες για την εξυπηρέτηση των αιτήσεων πιστοποιητικών από τους φοιτητές.