3ο Συνέδριο Υποψήφιων Διδακτόρων της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ-ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Υποψήφιοι Διδάκτορες (ΥΔ) της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ, σχετικά με τη συμμετοχή τους στο 3ο Συνέδριο, που  θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 1η  Απριλίου 2022, καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση-φόρμα, που θα βρουν στον παρακάτω σύνδεσμο, έως τις 15 Μαρτίου 2022.

 Η παρακάτω φόρμα αποτελεί αίτηση για τη συμμετοχή στο Συνέδριο ΥΔ της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ.

Μετάβαση στη φόρμα:

https://forms.gle/wcA82cxM3ApQLimbA

H Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου ΥΔ της Σχολής ΧΗΜΗΠΕΡ

Αναπλ. Καθηγητής κ. Βουλγαράκης Απόστολος-Διευθυντής ΠΜΣ ΧΗΜΗΠΕΡ

Αναπλ. Καθηγήτρια Παναγιωτοπούλου Παρασκευή

Επικ. Καθηγητής Γιαννής Απόστολος

 

Κατεβάστε τη σχετική  Ανακοίνωση.