Βραβείο Αριστείας «Παναγιώτης Μανωλόπουλος» για απόφοιτους του ΠΜΣ της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης

Η εταιρία «POLYGREEN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.», εις μνήμην Παναγιώτη Μανωλόπουλου, προσφέρει κατά τη λήξη κάθε έτους σε έναν απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης, βραβείο αριστείας με την ονομασία «Παναγιώτης Μανωλόπουλος», το οποίο περιλαμβάνει χρηματικό έπαθλο ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1500€) για την κάλυψη των τελών φοίτησης και επίσημο  ενυπόγραφο έντυπο έπαινο.

Το βραβείο αριστείας απονέμεται σε απόφοιτο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΧΗΜΗΠΕΡ) του Πολυτεχνείου Κρήτης,  που έχει λάβει τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ των αποφοίτων του προγράμματος κατά το έτος αναφοράς, με την προϋπόθεση ότι:

(α) δεν έχει λάβει απαλλαγή τελών φοίτησης ή άλλου είδους υποτροφία ή οικονομική ενίσχυση στη διάρκεια των σπουδών του και

(β) ήταν δικαιούχος δωρεάν σίτισης [σύμφωνα με το ΦΕΚ 1965/τ. Β΄/18.06.2012] στο Πολυτεχνείο Κρήτης κατά τη διάρκεια φοίτησης του.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας μεταξύ περισσοτέρων του ενός αποφοίτων, η επιλογή του τελικού δικαιούχου τελείται κατόπιν δημόσιας κλήρωσης.

Η απονομή του βραβείου αριστείας για το έτος 2022, θα πραγματοποιηθεί στην επίσημη Τελετή Απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Πολυτεχνείου Κρήτης που θα λάβει χώρα στις 9 Δεκεμβρίου 2022.

 

Σύντομη αναφορά για το ποιος ήταν ο Παναγιώτης Μανωλόπουλος

Ο Παναγιώτης Μανωλόπουλος ήταν Χημικός Μηχανικός, απόφοιτος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Αθηνών, με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στην «Περιβαλλοντική και Υγειονομική Μηχανική» του τότε Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης. Είχε 15 χρόνια εργασιακή προϋπηρεσία και περισσότερα από 10 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων.