Αναβολή μαθήματος "Α 106-Αποκεντρωμένα Συστήματα Επεξεργασίας Και Επαναχρησιμοποίησης Νερού" στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος "Περιβαλλοντική Μηχανική".

Την Τετάρτη  27 Οκτωβρίου 2021, αναβάλλεται η διδασκαλία του μαθήματος

Α 106  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ

του Αναπλ. Καθηγητή  κ. Παρανυχιανάκη Νικόλαου, στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  "Περιβαλλοντική Μηχανική".

Η αναπλήρωση θα οριστεί σε συνεννόηση με τους φοιτητές.