Απονομή Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών

Η Tελετή Aπονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων και Διπλωμάτων Mεταπτυχιακών Σπουδών 2018 του Πολυτεχνείου Κρήτηςπραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων. Απονεμήθηκαν συνολικά 20 Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ) και 112 Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) των Σχολών.

Συγκεκριμένα στη Σχολή μας απονεμήθηκαν 6 Διδακτορικά Διπλώματα (ΔΔ) και 22 Διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) .

Επίσης, στο πλαίσιο της τελετής απονεμήθηκαν τα παρακάτω βραβεία του Πολυτεχνείου Κρήτης  και υποτροφίες/βραβεία σε μέλη και φοιτητές της Σχολής ΜΗΠΕΡ.

  • Βραβείο Αριστείας Μέλους ΔΕΠ 2018 στον Καθηγητή Ευάγγελο Γιδαράκο της Σχολής ΜΗΠΕΡ σε αναγνώριση του ερευνητικού του έργου και των επιτευγμάτων του στον τομέα της Επεξεργασίας και Διάθεσης Τοξικών και Επικίνδυνων Αποβλήτων. Ο τιμώμενος εκφώνησε την κεντρική ομιλία κατά την Τελετή Απονομής.

  • Υποτροφία «Κρητική Μούσα» : Απονέμεται υποτροφία ύψους 2.000€ από το καλλιτεχνικό σωματείο "Κρητική Μούσα" με έδρα την Αθήνα σε προπτυχιακό φοιτητή του Πολυτεχνείου Κρήτης με εξαιρετική πρόοδο και επίδοση για τρία έτη, εφόσον τηρούνται κατ' έτος τα παραπάνω κριτήρια. Δικαιούχος για το 2018 και για 2η συνεχή χρονιά ήταν ο φοιτητής: Παπαδόπουλος Στυλιανός

  • Υποτροφία Αριστείας του Παγκρητίου Κληροδοτήματος Οι πέντε (5) υποτροφίες αριστείας ύψους $4.000 (ΗΠΑ) η κάθε μία, αποτελούν δωρεά του Παγκρητίου Κληροδοτήματος και απονέμονται σε μεταπτυχιακούς φοιτητές 1ου και 2ου έτους του Πολυτεχνείου Κρήτης για την επιστημονική πρωτοτυπία της έρευνάς τους και την επιστημονική τους επάρκεια. Η δικαιούχος της Σχολής ΜΗΠΕΡ (με το ερευνητικό της θέμα) για το 2018 ήταν η Μουργελά Ραφαήλα-Νίκολα (Σχολή ΜΗΠΕΡ, 1ο έτος) «Κινητικότητα και βιοδιαθεσιμότητα του Ni σε ρυπασμένο έδαφος με προσθήκη βιοεξανθρακωμάτων»

     

  • Βραβείο Αριστείας του Ελβετικού Κοινωφελούς Ιδρύματος Limmat  Απονέμεται από το Κοινωφελές Ίδρυμα "Limmat" που εδρεύει στην Ελβετία, υποτροφία ύψους 3.000€ έκαστη σε τρεις αριστούχους αποφοίτους του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική» της Σχολής Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους εντός των προβλεπόμενων δύο ακαδημαϊκών ετών. Οι δικαιούχοι για το έτος 2018 ήταν οι απόφοιτοι: Τρουλλάκη Αικατερίνη, Γιαμαλάκη Μαρίνα και Χατζησυμεών Μαρία