Πρόγραμμα Κατατακτήριων Εξετάσεων Ακαδ. Έτους 2018-19

Μαθήματα & Ημερομηνία Εξέτασης

Ρευστομηχανική Τετάρτη 12 -12-2018 και ώρα 9.00 έως 12.00

Γενική Χημεία Πέμπτη 13 -12-2018 ώρα 9.00 έως 12.00

Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός Ι Παρασκευή 14-12-2018 ώρα 9.00 έως 12.00

Αίθουσα Κ.2.Α.7 κτίρια Κ2-Σχολής ΜΗΠΕΡ

Οι υποψήφιοι για τις κατατακτήριες εξετάσειςθα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

  • Η διάρκεια  εξέτασης κάθε μαθήματος,  εμφανίζεται στο προαναφερόμενο πρόγραμμα.
  • Για την εξακρίβωση της ταυτότητας κάθε υποψηφίου, θα προσκομίζεται από αυτόν δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.
  • Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται το χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Κατά τις υπόλοιπες μέρες υποχρεούνται να προσέρχονται μισή ώρα (30 λεπτά) νωρίτερα.
  • Κάθε υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα παραδίδει το γραπτό του και δεν έχει δικαίωμα να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης. Κατ’ εξαίρεση μόνο για λόγους υγείας επιτρέπεται ολιγόλεπτη εγκατάλειψη της αίθουσας και μόνο με συνοδεία επιτηρητή.
  • Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα των εξετάσεων έχοντας μαζί του βιβλία, τετράδια ή άλλα αντικείμενα εκτός  από αυτά που επιτρέπονται, σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Κατατάξεων, (σχετικές αναλυτικές πληροφορίες παρέχονται από τις αντίστοιχες Γραμματείες των σχολών ) .  Σε αυτόν που αρνείται να παραδώσει τα απαγορευμένα αντικείμενα, ο επιτηρητής που ελέγχει την προσέλευση των υποψηφίων απαγορεύει την είσοδο.
  • Ο εξεταζόμενος που έχει μαζί του σημειώσεις σχετικές με το εξεταζόμενο μάθημα ή αντικείμενο άλλο από αυτά που επιτρέπονται  ή αντιγράφει ή αποπειράται να αντιγράψει ή χρησιμοποιεί άλλου είδους μέσο υποκλοπής ή συνεργεί στην εκτέλεση τέτοιων πράξεων αποκλείεται εντελώς από τις εξετάσεις του συγκεκριμένου μαθήματος.
  • Σε περίπτωση που ο υποψήφιος αναγράφει στο δοκίμιο απρεπείς εκφράσεις το δοκίμιό του αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης. Σε κάθε περίπτωση  δεν επιτρέπεται οι υποψήφιοι να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές οποιασδήποτε μορφής. Ο υποψήφιος που δολιεύει με οποιονδήποτε τρόπο ή εμποδίζει με ανυπακοή ή αταξία την ομαλή διεξαγωγή των εξετάσεων αποκλείεται από την περαιτέρω εξέταση στο συγκεκριμένο μάθημα.
  • Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλέ και του μαύρου και οποιοδήποτε στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.