Μετεγγραφές - Κατάθεση Δικαιολογητικών

Οι επιτυχόντες με την διαδικασία μετεγγραφής Ακ. Έτους 2018-19 καλούνται να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής  από  19-11-2018 έως 23- 11-2018 προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά για την εγγραφή τους

  1. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης τους
  2. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 
  3. μία φωτογραφία
  4. τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ηλεκτρονική  αίτηση τους.