Δύο υποτροφίες σε υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Στους υποψήφιους Διδάκτορες της Σχολής ΜΗΠΕΡ, κ.κ. Αρτεμάκη Γεώργιο και Φουντούλη Θεοδοσία, δόθηκαν, μετά από αξιολόγηση, οι δύο υποτροφίες που προσέφεραν Χανιώτες που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους.