Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών Περιβάλλοντος - Το ΦΕΚ

Με το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ 99, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 187, Τεύχος Α', στις 5-11-2018, γίνεται ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.

Το Άρθρο 13 αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών Περιβάλλοντος (σσ.10416-10417)