Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την "Υποτροφία Ιατρού Εμμανουήλ Μιχαηλάκη" για Υπ. Διδάκτορες της Σχολής ΜΗΠΕΡ

Η Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης χορηγεί (απόφαση ΣΤ14/12-9-2018) δύο (2) υποτροφίες του «Ιατρού Εμμανουήλ Μιχαηλάκη» για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου Διδακτορικού (PhD) στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβαλλοντική Μηχανική»