Παράταση προθεσμίας προσκόμισης δικαιολογητικών και ταυτοποίησης των επιτυχόντων ακαδημαϊκού έτους 2018-19

Λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που απαγορεύουν τον απόπλου των πλοίων και για την εξυπηρέτηση των πρωτοετών φοιτητών, η χρονική περίοδος προσκόμισης των δικαιολογητικών και η διαδικασία ταυτοποίησης στις Γραμματείες, παρατείνεται έως την Τετάρτη 3 Οκτωβρίου 2018.