Ανακοίνωση για την υποτροφία "Ιωσήφ Παπαδόπετρου" Aκ. Έτους 2016-2017

Αφορά φοιτητές –τριες  Σφακιανής καταγωγής


Ανακοίνωση προθεσμιών
Δικαιολογητικά και Κριτήρια επιλογής